JoomlaLock.com All4Share.net

Jelentkezés

Mikor és hogyan kell jelentkezni a képzésre?

A képzésre való jelentkezési szándékot minden tárgy év február 1-ig, de legkésőbb a képzés első oktatási napjáig kell eljuttatni Intézetünkbe postai, elektronikus vagy személyes úton.

Mi történik a képzésre történő jelentkezés után?

Jelentkezését e-mail-ben igazoljuk vissza.
A felsőfokú képzés minden év februárjában, keresztféléves kezdéssel indul.

A jelentkezést Egyetemünk visszaigazolja és elküldi a beiratkozáshoz szükséges tájékoztatót az oktatás kezdésének pontos megjelölésével. Valamennyi képzés önköltséges.

 

Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatAz Ön személyes információit a képzésünkre való jelentkezésre, illetve az Önnel a képzés folyamán felmerülő kapcsolattartásra valamint az Ön igényeinek és preferenciáinak való fokozott megfelelés érdekében használjuk fel - ezen esetben az Ön által közölt személyes adatokat kizárólag saját adatbázisunkban tároljuk. Az Ön által önként megadott információkat felhasználhatjuk oktatatási tevékenységünkkel kapcsolatos felmérések illetve marketing céljára, más - a meghatározásban nem szereplő - célokra azonban ezek nem használhatók. Az Ön által megadott információkat az Óbudai Egyetem nem adja ki, az Ön adatait áruba nem bocsátja. Az adatokat állami szervek számára csak abban az esetben tesszük hozzáférhetővé, amennyiben erre bennünket törvényi előírás kötelez. Alkalmazottainkat és alvállalkozó(i)nkat is kötik az adatok bizalmas kezelését előíró megfelelő megállapodások. Az Ön által megadott személyes adatokat harmadik személynek nem adjuk át és azok előtt nem hozzuk nyilvánosságra. Az adatokat zárt szerveren tároljuk, az adatokhoz csak az Óbudai Egyetem, illetve velük üzleti kapcsolatban álló alvállalkozó(k) férhet(nek) hozzá. A szolgáltatáshoz való hozzáférés az alkalmazásnak otthont adó webszerveren keresztül történik.

Adatai törlését bármikor kérheti az Óbudai Egyetemtől:
  • az info@minosegoktatas.hu e-mail küldött levélben, vagy
  • postai úton az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástudományi Intézet, 1081 Budapest, Népszínház u. 8. címre küldött levélben. A borítékra kérjük, írja rá: "Személyes adatok törlése".
Az iménti címeken kérheti adatai módosításait is. Kérjük mindekét esetben, pontosan adja meg nevét és e-mail címét, hogy egyértelműen tudjuk Önt azonosítani. Az Ön által megadott információkat addig tároljuk, amíg Ön nem kezdeményezi azok törlését az előzőekben ismertetett módokon. Kérjük, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban kérdése vagy panasza van, forduljon munkatársainkhoz. Konfliktus esetén az alábbi fórumokon élhet jogorvoslati kérelmével:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu)
  • Pesti Központi Kerületi Bíróság (1055 Budapest, Markó u. 25., 1887 Bp. Pf. 28., Tel.: +361-354-6000, www.birosag.hu)
Az Ön adatait az Óbudai Egyetem a 2011. évi CXII. számú, az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló törvény által előírt módon, az abban foglaltakkal összhangban kezeli.

Belépés