JoomlaLock.com All4Share.net

Kérdések és válaszok

Mennyibe kerül a képzés?

A képzés tandíja félévente 180000 Ft. A képzés díját általában egy összegben kell kifizetni a 6. oktatási hétig, de lehetőség van részletfizetésre is. A részletfizetés során három részletben kell a tandíjat befizetni, az utolsó részlet teljesítése általában a 12. oktatási héten történik. A képzésre lehetőség van diákhitel felvételére is, amelyet a jelentkező saját maga intéz.

Milyen módon történik a tandíj befizetése?

A tandíj befizetése történhet a Cég által (átutalással, számlakérő nyilatkozattal) vagy egyéni befizetéssel Neptun Hallgatói Rendszeren keresztül (egy összegben vagy maximum három részletben átutalva félévente).

Mikor és hogyan kell jelentkezni a képzésre?

A képzésre való jelentkezési szándékot minden tárgy év február 1-ig, de legkésőbb a képzés első oktatási napjáig kell eljuttatni Intézetünkbe postai, elektronikus vagy személyes úton.

Mi történik a képzésre történő jelentkezés után?

Jelentkezését e-mail-ben igazoljuk vissza.

Mikor indul a képzés?

A képzés minden év februárjában indul a jelentkezők számától függetlenül. 1996 óta folyamatosan indítjuk a felsőfokú szakirányú továbbképzési szakot felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

A képzések pénteki napokon vannak. Milyen arányban kell az órákon részt venni?

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) megfelelően kell az órákon megjelenni. Amennyiben ez problémát jelent, akkor lehetőség van Egyéni Tanrend igénylésének a TVSZ-nek megfelelően.

Milyen követelményeket kell teljesíteni a képzés során?

Félévente 14 hétig tart a szorgalmi időszak, így a tanítási időszak is. Általában félévente 3-4 tárgyból szükséges évközben megszerezni az érdemjegyet házi feladat beadásával vagy zárthelyi megírásával; valamint 3-4 tárgyból vizsgát kell tenni. Az utolsó félév során kerül sor a szakdolgozat megírására.

Milyen diplomát fogok kapni?

Ha az alapdiploma megnevezésében szerepel a mérnök szó, ez esetben a diploma megnevezése Minőségbiztosítási Szakmérnök, egyébként (pl. bölcsész vagy gazdasági) végzettség esetén Minőségbiztosítási Szakember.

Van-e eltérés a Szakmérnök és a Szakember képzések tantárgyai között?

Nincs, elnevezésében más diplomát kapnak, de az elvégzendő tananyag azonos.

Mi a képzésük specialitása?

Oktatásunk során nem csupán menedzser jellegű szakembereket képezünk, hanem nagy hangsúlyt fektetünk az egyes minőségügyi technikák gyakorlatorientált elsajátítására. Pl. SPC labor, GRR vizsgálat, FMEA, QFD, 8D Report készítése, Lean eszközök a gyakorlatban, minőségszínvonal elemzés.

A korábban megszerzett tárgyak beszámíthatóak-e?

Mivel a Minőségbiztosítási Szakmérnök/Szakember képzés szakmaspecifikus, ezért általában az alapképzésen tanult tárgyak tematikái nem fedik le a képzésünket, ezért ritkán fordul elő beszámítás. Kivételt képezhet a Matematikai statisztika I-II. és Informatika I. tárgyak, amelyeknél külön elbírálással beszámíthatóak a megelőző tanulmányok.

Lehetséges halasztás a képzés során?

Igen, az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint lehetséges.

Belépés