JoomlaLock.com All4Share.net

Oktatás

Felsőfokú oktatás

Okleveles Minőségbiztosítási Szakmérnök, Okleveles Minőségbiztosítási Szakember képzés

A képzés célja - olyan felsofokú végzettséggel már rendelkező - okleveles minőségbiztosítási szakmérnökök, ill. minőségbiztosítási szakemberek képzése, akik a posztgraduális képzés elméleti és gyakorlati anyagának elsajátításával tudásukat képesek a vállalati minőségügy minden területén használni, valamint a minőségügyi technikák és menedzsment módszerek ismeretében a vállalati minőségirányítási rendszert üzemeltetni és vezetni.

A képzés elvégzése után a minőségbiztosítási szakmérnökök és a minőségbiztosítási szakemberek alkalmassá válnak a mai korszerű követelményeknek megfelelő minőségirányítási rendszerek kiépítésére, működtetésére, irányítására és fejlesztésére.

Tagozat, tanterv

  • A képzés időtartama 4 egyetemi félév.
  • A félévi óraszám, levelező tagozaton, a jóváhagyott tanterv alapján 120 kontaktóra
  • A képzés összóraszáma 480 óra (120 kredit).
  • Az oktatási féléveket 4 hetes vizsgaidőszakok követik
  • A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul.
  • Mind a négy félévben az oktatás 14 héten keresztül, heti egy alkalommal (általában pénteken 9:00 - 16:30 -ig) történik.
  • A hallgatók a felkészüléshez oktatási segédleteket kapnak.
  • A tantárgyak félévenkénti felosztását a Tanterv tartalmazza.

Követelmények

A vizsgakövetelményeket és a számonkérés módját a Tanterv tartalmazza.

A képzés szakdolgozat készítésével és záróvizsgával zárul. A negyedik félév eredményes lezárása után a hallgatók 3 tárgyból záróvizsgát tesznek és szakdolgozatukat megvédik.

Költségek

A képzés költségtérítéses, díja 180.000.- Ft/félév.

Belépés